RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP

Organy przedszkola

Gminne Przedszkole w Biesiekierzu
Parnowo 26
76-039 Biesiekierz

 

Oorganami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola.

Dyrektor przedszkola kieruje przedszkolem, jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; jest organem nadzoru pedagogicznego; jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora przedszkola określone są w Statucie Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora przedszkola określone są w Statucie Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.

Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, którą reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu z rad oddziałowch, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora przedszkola określone są w Statucie Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Agnieszka Kolanowska
Dokument z dnia: 24.10.2018
Dokument oglądany razy: 9 952