RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP

Zasady rekrutacji

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 98/2020
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ
z dnia 24 stycznia 2020 r

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz :

LP. Rodzaje czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza od 03 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.
 
 
2. Ustalenie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 do 18 lutego 2020 r.  
3. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r. do godz. 15.00 Od 20 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) do 26 marca 2020 r. 30 kwietnia 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 do 4 maja 2020 r. do godz. 14.00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 Do 11 maja 2020 r. do godz. 14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 Do 12 maja 2020 r. do godz. 14.00
8. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/td> od 9 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. od 11 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r.
9. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 5 dni od złożenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy
10. Prawo rodziców do odwołania do dyrektora przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
11. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania rodziców 7 dni od dnia otrzymania odwołania
12. Ogłoszenie o ewentualnych wolnych miejscach w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 5 maja 2020 r. 8 czerwca2020

 
Pliki do pobrania:Opublikował: Agnieszka Kolanowska
Publikacja dnia: 31.01.2020
Podpisał: Agnieszka Kolanowska
Dokument z dnia: 31.01.2020
Dokument oglądany razy: 11 139