RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP

Zarządzenie nr 8/2020

14.05.2020

Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Parnowie
z dnia 13 maja 2020

w sprawie: Regulaminu bezpieczeństwa określającego obowiązki dyrektora, pracowników, rodziców na terenie Przedszkola Gminnego w Parnowie w okresie pandemii COVID-19.

Na podstawie :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 •  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin bezpieczeństwa określającego obowiązki dyrektora, pracowników, rodziców na terenie Przedszkola Gminnego w Parnowie w okresie pandemii COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola Gminnego w Parnowie oraz rodziców którzy będą korzystać z opieki przedszkola.
 2. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 2

Zmiany w Regulaminie bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2020r.

Załączniki:

 1. Regulamin bezpieczeństwa określający obowiązki dyrektora, pracowników , rodziców na terenie Przedszkola Gminnego w Parnowie w okresie pandemii COVID-19 (PDF)
 2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (PDF)
Opublikował: Agnieszka Kolanowska
Publikacja dnia: 14.05.2020

Dokument oglądany razy: 258
« inne aktualności