bip.gov.pl
RSS
Mapa strony   |   Statystyki   |   Instrukcja korzystania z BIP   |   Redakcja   |    A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawione

Zasady rekrutacji

Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu”.

Liczba miejsc w przedszkolu ustalona przez organ prowadzący placówkę wynosi 50.

1. Złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu oraz wniosku zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin postępowania rekrutacyjnego od 27.02.2017 r. do 03.03.2017 r. do godz. 15.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin postępowania rekrutacyjnego od 06.03.2017 r. do 24.03.2017 r. do godz. 15.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 08.05.2017 r. do 15.05.2017 r. do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Termin postępowania rekrutacyjnego 30 marca 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin postępowania rekrutacyjnego 31.03.2017 r. o godz. 14.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym 26.05.2017 r. do godz. 14.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Termin postępowania rekrutacyjnego do dnia 07.04.2017 r. do godziny 15.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym od 29.05.2017 r. do 01.06.2017 r. o godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Termin postępowania rekrutacyjnego 14.04.2017 r. o godz. 14.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym 02.06.2017 r. o godz. 14.00

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu

Wniosek zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu - PDF

Wniosek zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu - DOCX

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli

Regulamin rekrutacjiOpublikował: Małgorzata Olczak
Publikacja dnia: 09.03.2017
Podpisał: Małgorzata Olczak
Dokument z dnia: 18.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 055